Otopark Havalandırması Nasıl Olmalı
  • 22 May 2023
  • Admin
  • 1
  • 181
  • Okuma Süresi:27 Dakika

OTOPARK HAVALANDIRMASI

Otopark havalandırması, kapalı otoparklarda havanın sürekli olarak değiştirilmesini sağlayan bir sistemdir. Otopark havalandırma sistemleri, egzoz emişleri, taze hava beslemesi ve havalandırma kanalları gibi bileşenlerden oluşur. Otopark havalandırma sistemleri, egzoz emişleri sayesinde egzoz gazlarını ve diğer kirleticileri hava dışarı atar. Aynı zamanda, taze hava beslemesi ile dışarıdan temiz havanın alınması sağlanır. Havalandırma kanalları ise otoparkın her yerine eşit şekilde hava akışının dağıtılmasını sağlar. Otopark havalandırması önemlidir, çünkü kapalı otoparklarda yüksek seviyelerde egzoz gazları birikme eğilimindedir. Bu, insan sağlığı için tehlikeli olabilir ve aynı zamanda araçların performansını da olumsuz etkileyebilir. Otopark havalandırma sistemleri, özellikle büyük alışveriş merkezleri, hastaneler, konut binaları ve ofis binaları gibi yoğun trafiğe sahip yerlerde gereklidir. Bu sistemler, hava kalitesini iyileştirerek insan sağlığına zararlı kirleticileri azaltır ve araçların ömrünü uzatarak bakım maliyetlerini düşürür. Otopark havalandırma sistemleri, düzenli olarak bakım gerektirir. Havalandırma kanalları ve filtreler zamanla tıkanabilir ve sistem verimliliğini azaltabilir. Bu nedenle, otopark havalandırma sistemi düzenli olarak temizlenmeli ve bakımı yapılmalıdır.

Otopark havalandırma sistemleri, nüfus yoğunluğunun artması ve park yeri bulmanın zorlaştığı büyük şehirlerde yaygınlaşmaktadır. Otoparklar genellikle penceresiz alanlardır ve araç girişinin yoğun olduğu yerlerdir. Bu nedenle iç mekan havalandırma sistemleri kullanılması önemlidir. İstanbul gibi birçok büyük şehirde 500 araç kapasiteli, 811 adet otopark bulunmaktadır.

Bu durum, otopark havalandırma sistemlerinin kurulumunu zorunlu hale getirmektedir. Ayrıca, araçların ilk çalıştığında sıcak motora göre daha fazla duman çıkarması da göz önünde bulundurulmalıdır. Otopark havalandırma sistemleri, bu faktörlerin yanı sıra araç giriş çıkışının artmasıyla daha da önem kazanmaktadır.

Otoparklarda genellikle egzoz esaslı bir havalandırma sistemi kullanılmaktadır. Bu sistem, otopark hacminde belirli bir hava değişim hızını sağlamak için egzoz havasının yönlendirildiği bir kanal sistemiyle çalışır. Taze hava sağlanması ise egzoz havası miktarının kontrol edilerek endirekt olarak gerçekleştirilir. Doğal açıklıklardan, rampalardan veya kuranglezlerden taze hava alınması tercih edilir. Ancak, doğal açıklıkların yetersiz olduğu durumlarda sınırlı sayıda taze hava fanı kullanılarak taze hava sağlanabilir.

Otopark havalandırma projeleri, her otoparkın özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmelidir. Bu projelerde, egzoz sistemlerinin yanı sıra taze hava temini ve duman kontrolü gibi unsurlar da dikkate alınmalıdır. Otopark havalandırma sistemleri, kullanıcıların sağlığını ve konforunu korumak, egzoz gazlarının birikmesini önlemek ve yangın güvenliğini artırmak amacıyla önemlidir.


Kapalı otopark havalandırma yönetmeliği 

Genel olarak kapalı otoparkların havalandırması, kirli havanın uzaklaştırılması, temiz hava sağlanması ve zehirli gaz birikimlerinin önlenmesini amaçlar.Türkiye Kapalı otopark havalandırma yönetmeliğinden geçmeniz gereken kuralları öğrenmek ve en ucuz yollu yöntemi bulmak önemlidir ve otopark duman tahliye sistemleri önemlidir.Kapalı Otopark havalandırması yönetmeliği ve hesabında kullanılan sistemler genelde jet fan bağlantı şemalı sistemlerdir. Havalandırma sistemleri, egzoz emiş sistemleri, hava sirkülasyonu, doğal veya mekanik havalandırma gibi unsurlar, kapalı otoparklarda havalandırmanın sağlanması için önemlidir.Kapalı otopark duman tahliyesi yapılmalı, Kapalı otopark Taze hava basımı yapılmalı, otopark yangın yönetmeliğine uyulmalı, duman tahliye sistemi yönetmeliğine uyulmalı ve havalandırmayı kapalı otoparklarda havalandırma zorunluluklarına uyarak yapmalıyız Yerel otoriteler ve otopark tasarımı ile ilgili mevzuatı belirleyen kurumlar, kapalı otoparklarda havalandırma gereksinimlerini ve standartlarını belirleyen yönetmeliklere sahip olabilirler. Bu yönetmeliklerde, havalandırma sistemleri, egzoz emiş kapasitesi, hava sirkülasyonu oranları, yangın güvenliği önlemleri ve diğer ilgili konular hakkında detaylı bilgiler bulunabilir. Kısacası, kapalı otopark havalandırmasıyla ilgili spesifik yönetmeliklere ve gereksinimlere erişmek için ilgili yerel otoritelerle iletişime geçmeniz önemlidir.


Kapalı otopark havalandırma hesabı


Kapalı otopark havalandırma hesabı, otoparkın büyüklüğü, araç trafiği, egzoz emisyonları ve hava kalitesi standartları gibi faktörlerin dikkate alındığı bir süreçtir. Hesaplama, otoparkın ihtiyaç duyduğu hava akışını belirlemeyi ve buna uygun havalandırma sistemi tasarlamayı amaçlar.


Havalandırma hesabı yapılırken aşağıdaki adımlar genellikle izlenir:


Bu adımlar, genel olarak kapalı otopark havalandırma hesabının nasıl yapıldığını göstermektedir.

1.Otopark özelliklerinin belirlenmesi: Otoparkın alanı, tavan yüksekliği, araç sayısı, yoğunluk ve kullanım amacı gibi faktörler belirlenir. Bu bilgiler, havalandırma ihtiyaçlarının hesaplanmasında temel verileri sağlar.

2.Hava değişim hızının belirlenmesi: Otoparkta temiz hava sağlamak ve kirli havayı uzaklaştırmak için hava değişimi gereklidir. Belirli bir otopark için hava değişim hızı, yerel hava kalitesi standartlarına, egzoz emisyonlarına ve kullanım yoğunluğuna bağlı olarak belirlenir. Bu hız, saatte kaç kez tam hava değişimi gerçekleşeceğini gösterir.

3.Hava debisinin hesaplanması: Otoparkın hava debisi, otopark alanının hacmi ve hava değişim hızı kullanılarak hesaplanır. Hava debisi, otoparkın içindeki kirli havayı uzaklaştırmak ve temiz havayı sağlamak için gerekli olan hava miktarını ifade eder.

4.Havalandırma sistemi tasarımı: Hesaplanan hava debisi, uygun havalandırma sistemini tasarlamak için kullanılır. Bu sistem, genellikle mekanik havalandırma sistemlerini (fanlar, kanallar, emiş noktaları) içerir. Havalandırma sistemi, otoparkın gereksinimlerini karşılayacak şekilde hava akışını sağlamalı ve egzoz gazlarını dışarıya atmalıdır.

5.Yangın güvenliği önlemleri: Otopark havalandırma hesabı yapılırken yangın güvenliği de dikkate alınmalıdır. Yangın algılama ve söndürme sistemleri, yangın çıkışları ve havalandırma sistemi entegrasyonu gibi önlemler, otoparkın güvenliğini artırmak için hesaba katılmalıdır.


Otopark havalandırma kuralları 

Otopark havalandırma kuralları, genellikle yerel otoriteler ve bina kodları tarafından belirlenen yönetmeliklere dayanır. Bu kurallar, otoparkların havalandırmasıyla ilgili gereksinimleri ve standartları belirler. İşte genel olarak kabul edilen otopark havalandırma kurallarından bazıları:

1.Hava değişimi: Otoparkta yeterli hava değişimi sağlanmalıdır. Kirli hava uzaklaştırılmalı ve temiz hava sağlanmalıdır. Yerel standartlar, saatteki hava değişim hızını belirleyebilir.

2.Egzoz emiş sistemi: Otoparklarda egzoz gazlarının birikmesini önlemek için etkili bir egzoz emiş sistemi gereklidir. Egzoz sistemleri, egzoz gazlarını dışarı atarak havayı temizler.

3.Hava kalitesi: Otoparklarda hava kalitesi standartlarına uyulması önemlidir. Bu, zehirli gaz birikimini önlemek ve kullanıcıların sağlığını korumak amacıyla belirli partikül madde ve gaz konsantrasyonlarının izlenmesini gerektirebilir.

4.Yangın güvenliği: Otoparklarda yangın güvenliği önemlidir. Yangın söndürme sistemleri, yangın dedektörleri, yangın çıkışları gibi önlemler havalandırma sistemiyle entegre edilmelidir.

5.Mekanik havalandırma: Kapalı otoparklarda genellikle mekanik havalandırma sistemleri kullanılır. Bu sistemler, fanlar, kanallar ve hava emiş noktaları aracılığıyla hava sirkülasyonunu sağlar.

6.Doğal havalandırma: Bazı durumlarda, doğal havalandırma yöntemleri (pencereler, havalandırma delikleri vb.) de kullanılabilir. Bu, otoparkın tasarımı ve kullanım amacına bağlı olarak değişebilir.

Bu kurallar, otopark havalandırmasının temel gereksinimlerini belirler, ancak yerel yönetmelikler ve standartlar, daha spesifik ve ayrıntılı gereksinimler sağlayabilir. Dolayısıyla, otopark havalandırma kurallarına tam olarak uyulması için ilgili yerel otoritelerle iletişime geçmek ve bölgenizdeki ilgili mevzuatlara başvurmak önemlidir.


Otopark havalandırma yönetmeliğinden nasıl geçilir 

Otopark havalandırma yönetmeliğinden geçmek için aşağıdaki adımları takip etmek önemlidir: 1.Yönetmeliği inceleyin: İlk adım, otopark havalandırma yönetmeliğini dikkatlice incelemektir. Bu yönetmelik, otopark havalandırmasıyla ilgili gereksinimleri, standartları ve kuralları belirler. Yönetmeliğin içeriğini anlayarak, otoparkınızın bu gereksinimlere uygun olup olmadığını belirleyebilirsiniz.

2.Yerel otoritelerle iletişim kurun: Otoparkınızın bulunduğu bölgedeki yerel otoritelerle iletişime geçin. Belediye, inşaat veya bina denetim departmanı gibi ilgili kurumları ziyaret edin veya e-posta veya telefon yoluyla iletişim kurun. Onlara otoparkınızın havalandırma yönetmeliğine uygun olup olmadığını sormak ve gerekli adımları belirlemek için yardım istemek önemlidir.

3.Uygun bir tasarım yapın: Otoparkınızın havalandırma yönetmeliğine uygun hale getirmek için tasarımınızı gözden geçirin. Bu, mekanik havalandırma sistemlerinin, egzoz emişlerinin, hava sirkülasyonunun ve gerekli diğer havalandırma bileşenlerinin yerleşimini içerir. Tasarımınızı otopark havalandırma yönetmeliğine göre uyarlayarak gerekli düzenlemeleri yapın.

4.Gerekli izinleri ve onayları alın: Otoparkınızı havalandırma yönetmeliğine uygun hale getirdikten sonra, yerel otoritelerden gerekli izinleri ve onayları almanız gerekebilir. Bu, inşaat izinleri, havalandırma sistemi onayları veya diğer ilgili belgeleri içerebilir. Yerel otoritelerin gereksinimlerine uygun olarak belgeleri hazırlayın ve başvurunuzu yapın.

5.Denetim sürecini tamamlayın: Otopark havalandırma yönetmeliği gereğince uygun düzenlemeleri yaptıktan sonra, yerel otoritelerin denetim sürecini tamamlamanız gerekebilir. Bu, otoparkınızın havalandırma sisteminin uygunluğunu doğrulamak için yapılan bir inceleme ve denetimi içerebilir. Denetim sürecini başarıyla tamamladıktan sonra, otoparkınızın havalandırma yönetmeliğine uygun olduğunu kanıtlamış olursunuz. Otopark havalandırma yönetmeliğine uygunluk süreci yerel yönetmeliklere, mevzuatlara ve otoritelere bağlı olarak değişir.


Otopark Havalandırma Fiyatları

Otopark havalandırma fiyatları, birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Fiyatlar, otoparkın büyüklüğü, havalandırma ihtiyacı, kullanılacak havalandırma sistemlerinin türü ve karmaşıklığı, kurulum ve bakım maliyetleri gibi faktörler tarafından etkilenebilir. Ayrıca, bölgenin ekonomik koşulları, yerel tedarikçilerin fiyat politikaları ve işçilik maliyetleri de fiyatları etkileyebilir.

Otopark havalandırma sistemleri genellikle özelleştirilmiş çözümler gerektiren projeler olduğu için standart bir fiyat aralığı vermek zordur. Projeye özgü ihtiyaçları ve gereksinimleri dikkate alan bir mühendislik firması veya havalandırma sistemleri sağlayıcısıyla iletişime geçerek spesifik bir fiyat teklifi almanız önerilir.

Fiyatlar, projenin kapsamına, havalandırma sistemi bileşenlerine (fanlar, kanallar, emiş noktaları), malzeme kalitesine, işçilik maliyetlerine ve satış sonrası hizmetlere göre değişebilir. Ayrıca, havalandırma sisteminin enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik özellikleri gibi faktörler de maliyeti etkileyebilir.

Otopark havalandırma projenizi gerçekleştirmek için bir uzmana başvurarak, projenizin gereksinimlerine göre özelleştirilmiş bir maliyet değerlendirmesi almanız en doğru yaklaşım olacaktır.

Otopark Çeşitleri nelerdir

Otoparklar, farklı kullanım amaçlarına ve tasarımlara bağlı olarak çeşitli tiplere sahip olabilir. İşte yaygın olarak kullanılan otopark çeşitlerinden bazıları:

1.Açık Otopark Havalandırması: Açık otoparklar, açık havada yer alan otopark alanlarıdır. Genellikle geniş bir alanı kaplar ve otomobillerin park edilmesi için açık bir alana sahiptir. Çoğunlukla yüzeydeki zemin üzerine yerleştirilmiş çizgiler veya işaretlerle park alanları belirlenir.

2.Kapalı Otopark Havalandırması: Kapalı otoparklar, genellikle binaların alt katlarında veya yapılara entegre edilmiş olarak bulunan kapalı alanlardır. Bu otoparklar, çatılarla veya duvarlarla kapalıdır ve genellikle çok katlıdır. Kapalı otoparklar, araçların güvenli bir şekilde park edilmesini sağlamak ve çevre koşullarından etkilenmeden korunmasını sağlamak amacıyla kullanılır.

3.Yarı Açık Otopark Havalandırması: Yarı açık otoparklar, açık otoparkların ve kapalı otoparkların bir kombinasyonudur. Genellikle bir binanın yanında veya üzerinde yer alır ve açık bir çatı veya pergole ile kısmen kapalıdır. Bu tür otoparklar, güneşin ve yağmurun etkilerinden korunmayı sağlarken aynı zamanda açık alan hissiyatını da korur.

4.Çok Katlı Otopark Havalandırması: Çok katlı otoparklar, araçların dikey olarak park edildiği ve birden fazla katı olan otoparklardır. Bu tür otoparklar, yer sıkıntısı yaşanan bölgelerde daha fazla araç park etme kapasitesi sağlamak için kullanılır. Araçların rampalar ve asansörler aracılığıyla dikey olarak hareket edebildiği bu otoparklar, genellikle betonarme yapılardan oluşur.

5.Özel Amaçlı Otoparklar Havalandırması: Özel amaçlı otoparklar, belirli bir kurum, kuruluş veya faaliyet için ayrılan otoparklardır. Alışveriş merkezi havalandırma, hastane havalandırma, havaalanı, stadyum veya ticari binalar gibi yerlerde bulunabilir. Bu tür otoparklar, özelleştirilmiş tasarımlara ve ihtiyaçlara sahip olabilir ve genellikle o bölgenin taleplerine ve kullanım amacına göre düzenlenir.

Bu sadece bazı yaygın otopark çeşitleridir. Otopark tasarımı ve kullanım amacına bağlı olarak farklı tipler ve yapılar da olabilir.

İstanbul Otopark Havalandırma

İstanbul'da otopark havalandırma konusu, büyük şehir olması ve park yeri sıkıntısının yaşanması nedeniyle önem kazanmıştır. İstanbul'da birçok otoparkın havalandırma sistemleri bulunmaktadır. Bu sistemler, iç mekan havalandırma prensiplerine göre tasarlanmış ve uygulanmıştır. İstanbul'daki otoparkların havalandırma sistemleri genellikle egzoz esaslı bir kanal sistemi üzerine kurulmuştur. Bu sistemler, otopark hacminde belirli bir hava değişim miktarının sağlanmasını amaçlar. Araçların egzoz gazları, özel egzoz kanalları ve fanlar aracılığıyla dışarıya yönlendirilir. Bu sayede otoparklarda egzoz gazlarının birikmesi ve zararlı gaz seviyelerinin yüksek olması engellenir. Taze hava temini ise genellikle doğal açıklıklardan veya rampalardan sağlanır. Otoparklarda bulunan açıklıklar ve doğal hava akışı, taze havanın otoparka girişini sağlar. Ayrıca, bazı otoparklarda kısıtlı sayıda taze hava fanı kullanılarak ekstra taze hava tedariki gerçekleştirilebilir. İstanbul'daki otoparklarda havalandırma sistemleri, hem kullanıcıların sağlığını ve konforunu korumak hem de egzoz gazlarının birikmesini ve kötü kokuların yayılmasını engellemek amacıyla önemlidir. Ayrıca, yangın güvenliği açısından da havalandırma sistemleri büyük önem taşır. İstanbul'da otopark havalandırma sistemleri, ilgili mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak tasarlanmalı ve uygulanmalıdır. Bu sistemlerin kurulumunda uzman mühendisler ve havalandırma firmaları tarafından gerekli hesaplamalar ve tasarımlar yapılmalıdır. Böylece, İstanbul'daki otoparklarda kullanıcıların güvenliği ve konforu sağlanabilir.


Tavsiye Yazı:Bacasız Havalandırma Sistemleri

Tavsiye Yazı:Havalandirma m2 hesaplama nasıl yapılır

Tavsiye Yazı:Otel Havalandırma SistemleriBu yazıya puan vermek istermisiniz ?
4 Oy Kullanıldı: Yazı Puanı 5

Yorum (1)

thumb
test
27 Nis 2023

resrser

Yanıtla

Bir Yorum Bırak